Przeprowadzamy audyty wewnętrzne o których mowa w Ustawie o finansach publicznych. Celem audytu wewnętrznego jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Biegli wytypowani do przeprowadzania ww. audytów posiadają długoletnie doświadczenie w audycie jednostek należących do sektora finansów publicznych.

Realizujemy również audyty zewnętrzne które obejmują zbadanie i wyrażenie opinii o prawidłowości i rzetelności mechanizmów kontroli i zarządzania projektem, wydatków kwalifikowanych, celowości oraz dokumentacji projektu.

Menu