Celem badania jest przekazanie klientom informacji o prawidłowości i rzetelności ich ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego, sposobie usunięcia ewentualnych uchybień, rzeczywistej sytuacji majątkowej i finansowej firmy, ryzykach związanych z przebiegiem operacji gospodarczych wraz ze wskazaniem sposobu ich usunięcia lub ograniczenia. Oferent zapewnia możliwość konsultowania z biegłym rewidentem bieżących spraw finansowo-księgowych w czasie obowiązywania zawartej umowy o badanie sprawozdania. To w szczególności uatrakcyjnia umowy wieloletnie, gdyż zapewnia naszym klientom stały kontakt z biegłym rewidentem i dostęp do jego fachowej wiedzy.

Menu