Nasze Biuro wpisane jest na listę firm audytorskich pod numerem 347.  Wpisu tego dokonano 19 kwietnia 1995 r., jednakże już wcześniej Spółka była uprawniona do przeprowadzania audytów na podstawie ówczesnych przepisów.

Głównym atutem Biura „FIN-EKSPERT” są wysoce wykwalifikowane i doświadczone zespoły biegłych rewidentów oraz ekspertów innych dziedzin, które umożliwiają nam świadczenie usług na wysokim poziomie. Każdorazowo audyt opieramy na wnikliwym zrozumieniu i poznaniu jednostki oraz środowiska, w którym ona działa. Podejście takie zapewnia znalezienie najbardziej optymalnych i skutecznych rozwiązań oraz owocuje dokładnością i kompleksowością audytu. Nasi biegli rewidenci i eksperci oferują mobilność działania, dyspozycyjność i efektywność rozwiązań. Ich bogate doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów jest gwarantem profesjonalnego wykonania usług.

Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000059713 oraz posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzoną działalnością.

Wykonawcami naszych usług są biegli rewidenci i eksperci  posiadający doświadczenie w różnorodnych dziedzinach gospodarki.