USŁUGI BIURA RACHUNKOWEGO

AUDYT WEWNĘTRZNY ORAZ AUDYT WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNIJNYCH ORAZ DOTACJI PAŃSTWOWYCH

DORADZTWO W PROCESACH POŁĄCZENIA, PRZEKSZTAŁCENIA I PODZIAŁU SPÓŁEK

BADANIE PLANÓW PRZEKSZTAŁCENIA I WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

USŁUGI AUDYTORSKIE