Biuro Ekspertyz i Doradztwa Finansowo-Księgowego „FIN-EKSPERT” Spółka z o.o. funkcjonuje od 1990 r.

Specjalizujemy się w przeprowadzaniu badań i przeglądów sprawozdań finansowych, audytu wewnętrznego i zewnętrznego.

Świadczymy także usługi doradztwa finansowo-księgowego i podatkowego. Od lat zajmujemy czołową pozycję na rynku środkowopomorskim.
Aktywnie działamy również na rynkach innych regionów.

Biuro Ekspertyz i Doradztwa Finansowo-Księgowego „FIN-EKSPERT” Spółka z o.o. funkcjonuje od 1990 r.

Specjalizujemy się w przeprowadzaniu badań i przeglądów sprawozdań finansowych, audytu wewnętrznego i zewnętrznego.

Świadczymy także usługi doradztwa finansowo-księgowego i podatkowego. Od lat zajmujemy czołową pozycję na rynku środkowopomorskim.
Aktywnie działamy również na rynkach innych regionów.

Badania sprawozdań finansowych oraz inne usługi atestacyjne wykonujemy zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania.

Na bieżąco dostosowujemy się do aktualnych przepisów prawa i standardów oraz pomagamy naszym kontrahentom w analogicznych procesach dostosowawczych.

Badania sprawozdań finansowych oraz inne usługi atestacyjne wykonujemy zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania.

Na bieżąco dostosowujemy się do aktualnych przepisów prawa i standardów oraz pomagamy naszym kontrahentom w analogicznych procesach dostosowawczych.

Kompleksowe prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości jak również prowadzenie ewidencji i rozliczeń podatkowych zgodnie z przepisami ustawy o VAT, CIT, PIT.

Poprowadzimy również kadry i płace.

Kompleksowe prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości jak również prowadzenie ewidencji i rozliczeń podatkowych zgodnie z przepisami ustawy o VAT, CIT, PIT.

Poprowadzimy również kadry i płace.

WYRÓŻNIENIA

W XVIII Rankingu firm audytorskich przeprowadzonym przez „RZECZPOSPOLITĄ” w 2020 roku, Biuro „FIN-EKSPERT” zajęło:
• I MIEJSCE w regionie środkowopomorskim
• I MIEJSCE wśród zachodniopomorskich audytorów

Źródło: „Rzeczpospolita” z dnia 09.04.2020 r.