Prowadzimy pełne księgi rachunkowe firm działających w różnych formach prawnych, jak również ewidencje i rozliczenia podatkowe zgodnie z przepisami ustawy o VAT, CIT, PIT. Poprowadzimy również kadry i płace.

Oferta nasza obejmuje:
• Prowadzenie rachunkowości jednostek gospodarczych w pełnym zakresie
• Prowadzenie ewidencji księgowej i sprawozdawczości
• Prowadzenie kadr i płac, rozliczeń z ZUS
• Nadzór nad księgowością prowadzoną przez klienta oraz pomoc w rozwiązywaniu merytorycznych problemów księgowych